Laporan akhir latihan industri kolej vokasional pdf

Program ini memberikan pengetahuan yang mantap tentang prinsipprinsip dan konsep teras perakaunan, bersama. Latihan industri yang telah dijalani di sini amatlah saya hargai. Hal ini bagi memenuhi keperluan pelajar untuk dianugerah dengan kelayakan diploma dari kemeneterian pendidikan malaysia dan jabatan pengajian politeknik. Sepanjang 20 minggu tempoh saya menjalani latihan industri di bahagian pengurusan korporat jabatan kerja raya negeri sembilan, saya sebagai pelajar praktikal di beri tugas membantu pengurusan ict di pejabat di bahagian tersebut. Objektif laporan latihan industri laporan latihan industri amat dititikberatkan dan merupakan syarat lulus sesi latihan industri, ia adalah bertujuan untuk. Objektif laporan latihan industri penilaian latihan industri akan dijalankan sepanjang tempoh latihan industri dan selepas tamatnya latihan seseorang pelajar. Diploma perakaunan menyediakan pelajar dengan prospek mendapatkan pengetahuan dan kemahiran yang berkesan dalam pelajaran perakaunan. Semasa menjalani latihan industri di syarikat kumpulan wang simpanan pekerja kwsp taiping, perak. Contoh laporan prakerin pdf september 360 august 372. Tidak lupa juga kepada semua pegawai latihan industri kerana telah menguruskan tempat latihan kami. Laporan akhir latihan industri ini dikemukanan kepada. Menerusi program latihan industri ini juga, pelajar kolej vokasional dijangka mampu bersaing dengan pelajar dan graduan daripada institusi latihan dan pengajian tinggi yang lain bagi menempatkan diri mereka dalam pasaran pekerjaan yang mencabar. Tempoh latihan industri yang dijalankan oleh semua pelajar kolej komuniti adalah selama 20 minggu atau 1 semester.

Selama 20 minggu menjalani latihan industri di hospital raja permaisuri bainun sedikit sebanyak telah mendedahkan saya ke alam pekerjaan sebenar. Saya dengan ini telah berjanji sekiranya laporan yang dihasilkan ini melanggar manamana. Buku panduan penulisan laporan akhir latihan industri lali edisi 12015 5 unit perhubungan dan latihan industri upli politeknik sultan idris shah 4. Sekolah vokasional wikipedia bahasa melayu, ensiklopedia bebas. Lali laporan akhir latihan industri yang disediakan oleh pelajar setelah menamatkan sesi li. Kemajuan kerja projek dan draf kedua laporan tahap 75% menerima, menilai dan menambah baik. Sekolah vokasional atau kolej vokasional merujuk kepada sekolahsekolah yang menawarkan latihan kemahiran berbanding pendidikan akademik. Pelajar boleh membuat permohonan sendiri dengan menggunakan surat permohonan rasmi dengan menyertakan resume dan borang jawapan setelah berbincang dengan ppo. Contoh laporan industri kolej vokasional laporan 7. Pelatih juga diwajibkan membuat laporan akhir yang merupakan suatu projek yang. Transformasi pendidikan vokasional merupakan usaha merekayasa reengineering sistem pendidikan. Projek tahun akhir diploma vokasional malaysia di kolej. Perakuan pelajar dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan undangundang yang termaktub di bawah peraturan kolej vokasional ampangan, seremban. Daripada tempoh 30 november 2015 hingga 15hb april 2016, saya ditempatkan di unit teknologi maklumat dan penyelia saya, en ibrahim bin abdullah sebagai pemimpin yang mengajar pelajar latihan industri.

Ia adalah asli berpandukan daripada pengetahuan dan pengalaman saya di organisasi latihan yang dipilih. Berkemungkinan juga ia dapat memperbaiki dan memberi kemudahan dan keselesaan bagi semua pihak serta boleh digunakan oleh pihak pengurusan pada masa akan datang. Latihan ini juga bertujuan untuk memberikan pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang keadaan sebenar dalam bidang teknologi maklumat pengaturcaraan dan sebagai persediaan awal bagi pelajar sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Pelajar akan ditempatkan di jabatan jabatan kerajaan atau syarikat syarikat swasta selama 20 minggu bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di pusat pengajian. Ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan dan membuka. Sebagai rujukan bukti projek tahun akhir diploma voksional malaysia di kolej vokasional bintulu. Pdf keberkesanan menjalani latihan industri di kalangan. Tanpa bantuan mereka sudah pasti saya tidak dapat menjalani latihan industri ini. Related posts to contoh laporan industri kolej vokasional share to. Pengalaman ini akan saya gunakan semasa saya melangkah ke alam pekerjaan pada masa yang akan datang. Membentuk peribadi seorang pekerja yang berdisiplin kerana berupaya membahagikan masa dengan sebaiknya. Vokasional, kementerian pendidikan, ahmad salleh 1989 iaitu beliau. Latihan industri adalah satu program latihan yang diwajibkan kepada semua pelajar fakulti teknologi kreatif dan warisan ftkw bagi memenuhi syarat kelayakan untuk menjalani latihan industri. Daripada latihan ini saya ingin membuat cadangan serta saranan iaitu.

Doc contoh report latihan industri iefa ii academia. Majlis pelancaran program kv di ilp ini dijangka telah diadakan pada 8 julai 20. Pelajar semester lapan di kolej vokasional diwajibkan menghadiri latihan. Penempatan latihan industri boleh dipilih oleh pelajar itu sendiri atau melalui pihak kolej. Selepas menjalani latihan industri ini, pelajar dikehendaki menyediakan sebuah laporan seperti yang ditetapkan oleh pihak politeknik. Outcome kolej vokasional ialah 70 peratus bekerja di industri, 20. Akhir sekali, jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat yang membantu saya sehingga terhasilnya buku laporan ini. Menterjemah kerjakerja amali yang dilakukan ke dalam bentuk teori. Contoh format laporan akhir latihan industri polit. Contoh laporan ojt kolej vokasional, contoh laporan ojt di kantor pelayanan pajak, contoh laporan ojt kv, contoh laporan ojt stan, contoh laporan ojt perhotelan, contoh laporan ojt pln, contoh laporan ojt di gapura angkasa, contoh laporan outing class, contoh laporan outstanding, contoh laporan outbound, contoh laporan keuangan, contoh laporan kegiatan, contoh laporan pkl, contoh laporan.

Isu dan cabaran pelaksanaan pendidikan asas vokasional. Setiap tugas yang diberikan perlu mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan ianya dijalankan secara berperingkatperingkat. Memaklumkan kepada pelajar untuk membawa draf terakhir laporan projek siap pada tahap 75% pada minggu ke 9. Menerima draf pertama laporan, menilai dan menambah baik. Pelajar layak menjalani latihan industri setelah mereka tamat menduduki dua kali peperiksaan akhir bagi kursus diploma. Mendidik dan melatih pelajar menulis dengan baik dan kemas agar dapat menghasilkan laporan yang berkualiti. Latihan industri li merupakan komponen program pengajian yang memberi pelajar peluang. Kesemua pelajar ini adalah pelajar ditahun akhir yang sedang belajar di. Latihan industri adalah perkara yang wajib bagi setiap pelajar menamatkan pengajian di politeknik malaysia. Laporan latihan industri industri yang terpilih ialah majlis daerah tapah,perak mdt pengenalan. Laporan akhir latihan industri final internship report. Pdf on oct, 2010, azizi yahaya and others published keberkesanan menjalani. Informasi mengenai contoh laporan latihan industri kolej vokasional.

Akhir kata, ucapan terima kasih kepada isteri, noor hayati zazuli dan anak. Li latihan industri bermaksud penempatan pelajar di sesebuah. Program kolej vokasional di institut latihan perindustrian ini akan melibatkan 11 institut latihan perindustrian terpilih dengan penawaran 12 kursus dan pengambilan seramai 465 pelajar yang akan mula mendaftar mulai 8 julai 20. Ia memastikan segala pengurusan organisasi dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah. Sehingga tempoh akhir rmk9, sistem penyampaian pendidikan teknikal dan latihan vokasional tvet terus memberi keutamaan kepada menghasilkan modal insan berkualiti yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi abdullah ahmad badawi, 2006. Saya sebagai pelajar latihan industri ingin memberikan sedikit dapatan dan cadangan untuk jabatan zakat negeri kedah jznk supaya dapat membangun dengan lebih maju. Berpandukan kepada objektif progam latihan industri memang mempunyai kebaikan yang. Peluang menjalani latihan industri harus dimanfaatkan oleh setiap pelajar untuk menimba ilmu dan pengalaman yang baru dan sentiasa mengaitkan apa yang telah dipelajari di kolej dengan kerja yang di lakukan. Contoh laporan projek tahun akhir kolej vokasional pta kv. Assalamualaikum kepada zharif halalkan saya menggunakan contoh ini sebagai panduan untuk saya lakukan laporan akhir latihan industri saya di kolej dengan contoh yang encik zharif berikan moga hamba allah yg bernama zharif ini murah rezeki dan diberikan kesejahteraan hidup juga mendapat rahmat dri allah s. Latihan industri ini diwajibkan kepada setiap pelajar diploma teknologi maklumat pengaturcaraan sebagai syarat penganugerahan diploma. Meneliti projek, member bimbinganpanduan untuk penambah baikan.

Contoh laporan akhir latihan industri kolej komuniti. Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Pada minggu ini suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia skmm memberi sebanyak 900 buah netbook baru kepada perbadanan perpustakaan awam selangor ppas untuk diagihkan mengikut daerah dan mengadakan program ict menerusi gedung ilmu. Rujukan lampiran 71 laporan akhir latihan industri oleh afzan. Contoh laporan teknikal latihan industri james horner. Antaranya ialah membuat set up kamera web dan konfigurasi untuk video conferrence pengarah jabatan kerja raya negeri sembilan bersama jabatan kerja raya kuala lumpur. Buku panduan menjalani latihan industri kolej komuniti. Tidak memalsukan sebarang maklumat yang dihantar ke upli. Pelajar disyaratkan lulus latihan industri sebelum ini diperakui untuk penganugerahan diploma dimanamana pusat pengajian. Laporan teknikal menjurus kepada tugastugas atau kerja yang telah dilaksanakan semasa latihan industri. Peluang menjalani latihan industri harus dimanfaatkan oleh setiap pelajar untuk menimba ilmu dan pengalaman yang baru dan sentiasa mengaitkan apa yang telah dipelajari di. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak unit latihan industri dan jabatan kejuruteraan mekanikal kolej vokasional kuching yang banyak membantu dari penyediaan sebelum, semasa dan selepas menjalani latihan industri dan penyediaan laporan latihan industri.

225 1319 523 1330 632 428 406 764 244 716 579 647 1358 318 897 942 1080 713 557 1290 37 238 576 823 431 781 969 324 1241 684 391 1325